top of page

OBJECTIUS FORMATIUS

- Integració social a traves del esport.

- Prioritat : el nen, no el futbolista.

- Formació i treball de valors en l’esport i en la vida.

- Formació de persones competents.

- Crear un codi de conducta jugadors – entrenadors.

- Cultura de l’esforç.

OBJECTIUS ESPORTIUS

- Ser un club formatiu/competitu.

- Seguir un pla metodològic.

- El jugador haurà d'aprendre tots els aspectes tècnics , tàctics i de joc col·lectiu propis del futbol, sempre respectant la filosofia del club.

- A cada etapa de la seva vida esportiva haurà d'assimilar els conceptes que corresponguin a cadascuna d'elles. 

image_edited.png

DESCARREGA'T EL NOSTRE CODI DE CONDUCTA

bottom of page